2kg的灭火器有多高锦里社区消防体验馆采购项目

 

 

  •  

 

  •  
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

  7.伸缩距离1.5-2.5m,重量3.5kg以上,材质:碳素钢管+冷轧钢板

  10.①、外形与线kg灭火器改造。②、灭火器与上位机通信距离不小于6m。③、光学定位精度小于2cm。④、烟感灭火器怎么安装图无线充电,自动开关机。⑤、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、清水灭火器、泡沫灭火器仿线.与电子灭火器搭配使用,1套2位式,有线m,PVC加绒面。

  9、①、外形与线kg灭火器改造。②、灭火器与上位机通信距离不小于6m。③、干粉灭火器适用于什么场合光学定位精度小于2cm。④、无线充电,自动开关机。⑤、二氧化碳灭火器、干粉灭火器、清水灭火器、泡沫灭火器仿线、与电子灭火器搭配使用,1套2位式,有线m,PVC加绒面。

  13、支持答题修改,分值设置等。支持多人竞答,分数对比显示。A、B、C、D、开始选项

  注:此公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。